מאמרים מהעיתון "גל גפן"

"בחירות גרועות" 

"...היא בוחרת בגברים שמשקרים לה, 

פוגעים בה, לא נאמנים

ורובם מבוגרים ממנה..."